ЕхоКГ оцінка правих відділів серця (11 115)

Автор: Поташев С.В., кмн., спеціаліст УЗД Інститута серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ

Ультразвукова діагностика

Незважаючи на ситуацію сьогодні, коли за винятком рідкісних випадків надбаної важкої поразки правих відділів і вираженою вродженою патологією, правий шлуночок (ПШ) виявляється часто «забутим», але це не просто «камера серця з низьким тиском». Слід пам'ятати, що ПЖ в порівнянні з лівим шлуночком (ЛШ) має ряд чітких морфофункціональних особливостей. З точки зору існуючих відомих вроджених і набутих, в тому числі ятрогенних, нозологій, можна сказати, що ПЖ «народжений бути поганим», оскільки будь-яке його перевантаження негайно веде до дилатації, і в патологічних ситуаціях він рідко буває маленьким. Більш пильна увага до морфофункціонального стану ПЖ може дати цінні діагностичні ключі для пояснення симптомів і об'єктивних знахідок, а адекватна оцінка структурно-функціональних особливостей ПЖ має велике прогностичне значення в плані стратифікації ризику при ряді станів, таких як лівошлуночкова недостатність, вроджені вади серця, легенева гіпертензія, тромбоемболія гілок легеневої артерії, аритмогенна ПЖ-дисплазія, хронічні обструктивні захворювання легень і ін., а також може дозволити быльш ефективно здійснювати динамічне спостереження за перебігом захворювання і більш адекватно оцінювати ефективність лікування.

Частина 1.  Особливості правих відділів серця. Методологія ЕхоКГ правих відділів серця. Етіологія легеневої гіпертензії. Характерні ЕхоКГ особливості та ознаки формування "легеневого серця" незалежно від етіології.

Частина 2. Якісна і кількісна оцінка правих відділів. Оцінка функції ПЖ. Оцінка тиску в малому колі і тяжкості легеневої гіпертензії: формули, методологія, кращі методики. Оцінка систолічної та діастолічної функції ПШ за допомогою ЕхоКГ

Вартість навчання: 1000 грн.

Список матеріалів курсу:
  • Відео - частина 1. Особливості правих відділів серця. Методологія ЕхоКГ правих відділів серця. Етіологія легеневої гіпертензії. Характерні ЕхоКГ особливості та ознаки формування "легеневого серця" незалежно від етіології. Відеолекція
  • Частина 2-1. Якісна і кількісна оцінка правих відділів. Оцінка функції ПЖ. Оцінка тиску в малому колі і тяжкості легеневої гіпертензії: формули, методологія, кращі методики. Відеолекція
  • Частина 2-2. Оцінка систолічної та діастолічної функції ПШ за допомогою ЕхоКГ Відеолекція
  • GUIDELINES AND STANDARDS.Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults: A Report from the American Society of Echocardiography. Статья
  • Ехокардіографічна оцінка правих відділів серця у дорослих. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії Статья
  • Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії Статья