ЕхоКГ оцінка окремих кардіальних структур (ліві відділи серця) - (11 113)

Автор: Поташев С.В., кмн., спеціаліст УЗД Інститута серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ

Ультразвукова діагностика

Кількісна оцінка порожнин серця, маси міокарду лівого шлуночка (ЛШ) та функції є однією з клінічно найважливіших та найбільш частих завдань ехокардіографії (ЕхоКГ). Стандартизація кількісної оцінки порожнин серця була однією з найбільш ранніх завдань, що вирішувала ЕхоКГ, а рекомендації з вимірів основних параметрів найбільш часто цитуються в даній області. За останні десятиріччя ехокардіографічні методики та технології драматично покращились та виросли кількісно та якісно. Покращення візуалізації в останні роки було значним в результаті застосування високочастотних датчиків, візуалізації за допомогою «гармоніки», цифрової обробки зображення, застосування контрастних агентів, тощо. Сьогодні ЕхоКГ є домінантною технологією візуалізації в кардіології, та, завдяки своїй компактності та портативності, сьогодні широко застосовується в реанімації та інтенсивній терапії, та інтраопераційно.

Відео лекції:

Частина 1. Загальні принципи якісної і кількісної оцінки ЛШ. 
Частина 2. Методи оцінки глобальної скоротливості ЛШ-1 
Частина 3. Методи оцінки глобальної скоротливості ЛШ-2
Частина 4. Оцінка геометрії ЛШ. Оцінка лівого передсердя. Додаткові методи оцінки міокардіальної функції ЛШ: тканинна доплерографія, спекл-трекінг
Частина 5. Оцінка діастолічної функції ЛШ
Частина 6. ЕхоКГ при артеріальній гіпертензії. ЕхоКГ- ознаки гіпертензивного серця 
Частина 7. ЕхоКГ при тахиаритміях. ЕхоКГ- ознаки "аритмогенного" серця

 

Рекомендована література:

Бібліографія.
Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції лівого шлуночка.
Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії.

УВАГА - Ваш доступ (пароль) до курсу дійсний протягом 30 днів з моменту активації!

Вартість навчання: 1000 грн.

Список матеріалів курсу:
 • ВІдео 1. Загальні принципи якісної і кількісної оцінки ЛШ. Відеолекція
 • ВІдео 2. Методи оцінки глобальної скоротливості ЛШ-1 Відеолекція
 • ВІдео 3. Методи оцінки глобальної скоротливості ЛШ-2 Відеолекція
 • ВІдео 4. Оцінка геометрії ЛШ. Оцінка лівого передсердя. Додаткові методи оцінки міокардіальної функції ЛШ: тканинна доплерографія, спекл-трекінг Відеолекція
 • ВІдео 5. Оцінка діастолічної функції ЛШ Відеолекція
 • ВІдео 6. ЕхоКГ при артеріальній гіпертензії. ЕхоКГ- ознаки гіпертензивного серця Відеолекція
 • ВІдео 7. ЕхоКГ при тахиаритміях. ЕхоКГ- ознаки "аритмогенного" серця Відеолекція
 • Бібліографія Статья
 • Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції лівого шлуночка. В.М. Коваленко та інші. Статья
 • Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії Статья
 • Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії Статья