Ефективна місцева терапія отоларінгологічних захворювань - риносинуситу, аденоидиту і отиту (10 002)

Автор: Група авторів

Протизапальна терапія вважається основним напрямком сучасної фармакотерапії патології носа, навколоносових пазух, носоглотки, порожнини вуха, глотки, гортані. У зв’язку з зростанням кількості хворих на змішані бактеріально-алергічні форми риносинуїтів, аденоидиту і отитів, особливо хронічного перебігу, є необхідність у призначенні місцевого засобу з антимікробною та протинабряковою дією у поєднанні з топічними кортикостероїдами.

Сертифікат 2 бали.

Список матеріалів курсу:
  • Можливості раціональної фармакотерапії аденоїдиту у дітей. Е.П. Карпова Статья
  • Застосування комбінованого препарату Полідекса з фенілефрином для місцевого лікування хворих на риносинуїти. Б.Н. Біль Статья
  • Ефективна місцева терапія отоларінгологічних захворювань Статья
  • Тест